Vaš je ulog u sebe:
 
Individualni nadzor ili coaching 
60 minuta 60, - € Grupa / supervizija tima ili treniranje 90 minuta 120, - € Cijene su isključivi.
Pro kilometara izračunati € 0.30. U radijusu od 20 km je dolazak i odlazak uklj.