Vaš je ulog u sebe:
 
Individualni nadzor ili coaching 
50 minuta 80, - € Grupa / supervizija tima ili treniranje 100 minuta 150, - € Cijene su isključivi.
Pro kilometara izračunati € 0.30